OpbygningCylindric Denmark A/S tilbyder nøglefærdige leverancer af flaskebatterier til gasdistributionssystemer.

Vi opbygger flaskebatterier/MEGC’er i henhold til relevante regulativer og gældende forskrifter. Vi påsætter dokumentation og vedlægger brugermanualer. Vi udfører systeminstallationen og efterprøver.

Vi udfører mange forskellige løsningsmodeller med såvel nye som eksisterende gasflasker/tanke både liggende og stående, samt nye bure til forskellige typer af eksisterende LPG flasker og højtryksflasker.

Vi foranlediger også overensstemmelsesvurdering og efterfølgende PI-mærkning, da vi samarbejder med et bemyndiget organ.