Historien om Cylindric Denmark A/S starter helt tilbage i 1958, hvor den første gasflaske blev fremstillet på domicilet i Middelfart. Grundlæggeren Ib Junggaard var udover at være en stor og farverig personlighed også et visionært og fremsynet menneske, der sammen med ledelsen havde den filosofi, at overskuddet fra virksomheden fortrinsvis skulle bruges på udvikling og investering i nye produkter og ny teknologi.

Det er en af grundene til, at Cylindric Denmark igennem årene har rummet flere typer virksomheder med produktion af eksempelvis malkespande, udstyr til malkeanlæg, lyddæmpere, stålrør, gastanke samt forskellige typer gasflasker.

Op igennem 60érne og 70érne ekspanderer virksomheden kraftigt, og der blev produceret gasflasker til hele Skandinavien, samt til Argentina og Irland, samt ølfustager til hele Nordeuropa.

De forskellige produktionsområder er efterhånden valgt fra, og den nuværende ejerkreds driver Cylindric Denmark, som en dynamisk virksomhed specialiseret i renovering, opbygning og salg af trykbærende udstyr for industrielle gasselskaber i Skandinavien.